Privacy Statement

Uw privacy is belangrijk voor ons. Alle persoonlijke informatie die u met ons deelt, via het contactformulier op de site, telefonisch of anderszins wordt door ons vertrouwelijk behandeld en nooit met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Taalartiest draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

We verzamelen o.a. de volgende persoonlijke informatie op vrijwillige basis:
– uw naam
– uw (zakelijke) e-mailadres
– de reden dat u onze website bezoekt of informatie opvraagt

Daarnaast verzamelen we navigatie informatie. Dit is informatie over uw computer of mobiele apparaat en uw bezoeken aan deze website, zoals uw IP-adres, geografische locatie, browser type, verwijzingsbron, lengte bezoek en bekeken pagina’s.

We verzamelen deze informatie zodat we een beter beeld krijgen van uw behoeftes én u kunnen voorzien van betere service.

Daarnaast helpt het ons als:
– u ons om contact hebt gevraagd;
– we u eens in de zoveel tijd informatieve e-mailberichten willen sturen over onze dienstverlening of daaraan gerelateerde zaken zoals evenementen op het door u aangeleverde e-mailadres.

Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s, kan Taalartiest u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via e-mail of internet.

Onze website kan links naar relevante websites bevatten. Besef dat als u klikt op zo’n link u onze website hebt verlaten en wij geen zeggenschap noch controle hebben over die sites. We kunnen de informatie die u deelt op die sites en/of de geheimhouding ervan dan ook niet garanderen. Deze sites vallen vanzelfsprekend ook niet onder ons privacybeleid. Check alvorens informatie te verstrekken op die sites goed hun privacybeleid.

U hebt het recht, op grond van privacywet- en regelgeving, om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt, in te zien of te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van die persoonsgegevens.

Als u ervan overtuigd bent dat uw persoonlijke informatie onjuist of onvolledig is, of u wilt dat we uw gegevens verwijderen, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Stuur ons een e-mail met uw verzoek. We passen de incorrecte gegevens direct aan of verwijderen uw gegevens als u dat wilt.

Deze rechten worden beheerst door wettelijke vereisten en andere beperkingen ingevolge de toepasselijke privacywet- en regelgeving.

Taalartiest behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen. U kunt hier altijd de actuele versie van onze Privacyverklaring vinden. Deze versie is geldig vanaf 1 augustus 2023.

De persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze door ons zijn verzameld. Taalartiest verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn en in elk geval na afloop van de onder het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.

Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen kunnen per e-mail worden gesteld aan Taalartiest via info@taalartiest.nl.